GIỚI THIỆU

Hội Đại Lộc – Quảng Nam tại TP.HCM là một cộng đồng người dân gốc Đại Lộc, Quảng Nam đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thành lập với mục đích tạo ra một không gian giao lưu, hỗ trợ và chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đồng.

HÌNH ẢNH

 

liên hệ 

Nếu bạn muốn tham gia hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi